Activiteiten

De alchemie van Harry Potter

Inloopochtend
€0,00
Het is verbluffend hoe Hans Rieuwers de analogie vindt tussen de boeken van Harry Potter en de filosofie van de geestesschool. Hij zal deze ochtend inleiden. Iedere 2e en 4e dinsdagmorgen van de maand bent u vanaf 9.30 uur van harte welkom bij de...
Lees verder
Haarlem
Zakstraat 8
2011 JS Haarlem
Nederland
28-3-2017, 10.00u tot 11:30
Haarlem
Georganiseerd door: Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem
Zakstraat 2
2011 JS Haarlem
Nederland
28-3-2017, 10.00u tot 11:30

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Groei door verandering

Maand thema
€5,00
95% van ons handelen verloopt onbewust. We worden meer gestuurd door omgevingsfactoren dan door eigen initiatief. Begrippen als transformatie, transmutatie en transfiguratie vormen sleutelwoorden in deze maand. Want wat nu is, hoeft niet zo te...
Lees verder
Alkmaar
Oudegracht 114
1811 CN Alkmaar
Nederland
7-3-2017, 20.00u tot 22:0014-3-2017, 20.00u21-3-2017, 20.00u28-3-2017, 20.00u

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

De weg van zelf-inwijding

Lezing
€0,00
Het begrip ‘zelf’ is niet bepaald eenduidig. We komen het in vele gedaanten tegen: als het lagere, het hogere en het ware zelf. Als het ego of het ik, als Ik Ben. Boeddha getuigde dat het ‘zelf’ niet te vinden is. Toch spreken we van zelfontplooiing...
Lees verder
Hilversum
Koninginneweg 41
1217 KT Hilversum
Nederland
28-3-2017, 20.00u tot 22:00
Maastricht
Wycker Grachtstraat 20
6221 CW Maastricht
Nederland
14-3-2017, 20.00u tot 22:00

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Niets zonder Tao

Bezinningsbijeenkomst
€0,00
Verborgen kracht, geheimenis, eeuwig en ongeschonden, O, stille, klare bron, waaruit het leven welt. In allerdiepste wezen zijn w’aan u verbonden, Uit ’t grote Ene vloeit de veelheid ongeteld. (Lao Tse) Van Tao wordt gezegd dat het onkenbaar is...
Lees verder
Alkmaar
Oudegracht 114
1811 CN Alkmaar
Nederland
28-3-2017, 20.00u tot 20:45
Arnhem
Velperweg 58
6824 BM Arnhem
Nederland
22-3-2017, 20.00u tot 20:45
Bergen op Zoom
Georganiseerd door: Bergen op Zoomcentrumgebouw Bergen op Zoom
Cromwielstraat 27
4611 RK Bergen op Zoom
Nederland
21-3-2017, 20.00u tot 20:45
Den Haag
Bazarstraat 20
2518 AJ Den Haag
Nederland
21-3-2017, 20.00u tot 20:45
Groningen
Nieuwe Boteringestraat 60
9712 PN Groningen
Nederland
21-3-2017, 20.00u tot 20:45
Hilversum
Koninginneweg 41
1217 KT Hilversum
Nederland
21-3-2017, 20.00u tot 20:45
Hoorn
Roode Steen 15
1621 CV Hoorn
Nederland
21-3-2017, 20.00u tot 20:45
Utrecht
Frederik van Eedenstraat 1
3532 CL Utrecht
Nederland
22-3-2017, 20.00u tot 20:45

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

De ondergrondse wijsheidsstroom van de mysteriescholen

Lezing
€0,00
Een mysterieschool was door alle tijden heen een academie voor de ziel. Een universiteit voor de bestudering van de mysteries van de innerlijke aard van de mens. Binnen deze zogenoemde mysteriescholen, inwijdingsscholen of geestesscholen, kregen...
Lees verder
Enschede
Lasondersingel 188
7514 BX Enschede
Nederland
28-3-2017, 20.00u tot 22:00

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Open gesprek

Interactieve avond
€0,00
Een open gesprek organiseert zichzelf. Met elkaar in gesprek gaan schept altijd een levendige wisselwerking. Het motto: Schep ruimte voor de Ander, geef voorrang aan de Ziel. De “spelregels”: - iedereen heeft even veel recht van spreken (...
Lees verder
Hilversum
Koninginneweg 41
1217 KT Hilversum
Nederland
27-1-2017, 20.00u tot 22:0024-2-2017, 20.00u31-3-2017, 20.00u28-4-2017, 20.00u19-5-2017, 20.00u30-6-2017, 20.00u

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Kinderen

Maand thema
€5,00
Met het einde van het Vissentijdperk (Pisces) en de opkomst van het Watermantijdperk (Aquarius) veranderen mens en wereld. Dit is heel zichtbaar bij kinderen. Zij groeien harder naar het nieuwe tijdperk dan volwassenen. Kinderen van deze tijd zijn...
Lees verder
Alkmaar
Oudegracht 114
1811 CN Alkmaar
Nederland
4-4-2017, 20.00u tot 22:0011-4-2017, 20.00u18-4-2017, 20.00u25-4-2017, 20.00u

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Spiritueel café

Spiritueel café
€0,00
Loopt u gerust even binnen op het moment dat het u uitkomt voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek. Toegang is gratis; graag een vrijwillige bijdrage voor de consumpties. Om 21.30 uur sluiten wij. We hopen u te mogen ontmoeten!
Lees meer en/of schrijf in
Arnhem
Velperweg 58
6824 BM Arnhem
Nederland
7-4-2017, 19.30u tot 21:30

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Stilte

Inloopochtend
€0,00
Wat kan stilte voor ons betekenen? Iedere 2e en 4e dinsdagmorgen van de maand bent u van harte welkom bij de inloop ochtenden. In een uitwisseling van gedachten proberen wij antwoorden te vinden op vragen die betrekking hebben op diverse aspecten...
Lees verder
Haarlem
Georganiseerd door: Informatiecentrum Rozenkruis HaarlemInformatiecentrum Rozenkruis Haarlem
Zakstraat 2
2011 JS Haarlem
Nederland
11-4-2017, 10.00u tot 11:30
Haarlem
Zakstraat 8
2011 JS Haarlem
Nederland
9-5-2017, 10.00u tot 11:30

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Tao - de wijsheid van het midden

Inloopochtend
€0,00
Elly Nooyen, de schrijfster van het boek 'Hart voor Tao' zal het gesprek inleiden. Iedere 2e en 4e dinsdagmorgen van de maand bent u vanaf 9.30 uur van harte welkom bij de inloop ochtenden. In een uitwisseling van gedachten proberen wij antwoorden...
Lees verder
Haarlem
Georganiseerd door: Informatiecentrum Rozenkruis HaarlemInformatiecentrum Rozenkruis Haarlem
Zakstraat 2
2011 JS Haarlem
Nederland
11-4-2017, 10.00u tot 11:30
Haarlem
Zakstraat 8
2011 JS Haarlem
Nederland
11-4-2017, 10.00u tot 11:30

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Inloopochtend in Eindhoven

Inloopochtend
€0,00
Het Lectorium Rosicrucianum, de Internationale School van het Gouden Rozenkruis vertegenwoordigt een gnostiek gedachtegoed dat we graag breder willen spreiden, vandaar dat wij inloopochtenden organiseren in ons centrum. We kunnen op een open manier...
Lees verder
Eindhoven
Dierenriemstraat 4
5632 CM Eindhoven
Nederland
10-1-2017, 10.00u14-2-2017, 10.00u14-3-2017, 10.00u11-4-2017, 10.00u9-5-2017, 10.00u13-6-2017, 10.00u

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Het verborgen woord in de Islam

Lezing
€0,00
Wanneer de spanningen tussen verschillende partijen in de wereld hoog oplopen reageren we met onbegrip voor de ander en angst om het eigen bestaan. Het is daarom belangrijk dat de zoekende mens – vrij en in innerlijke rust blijft, door kennis van...
Lees verder
Rotterdam
Avenue Concordia 102
3062 LN Rotterdam
Nederland
11-4-2017, 20.00u tot 22:00

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Mierlo
Georganiseerd door: EindhovenBibliotheek Dommeldal
Dorpsstraat 113
5731 JH Mierlo
Nederland
11-4-2017, 20.00u tot 22:00

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Nag Hammadi

Lezing
€0,00
Lees verder
Eindhoven
Dierenriemstraat 4
5632 CM Eindhoven
Nederland
18-4-2017, 20.00u tot 22:00

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

De mysterieuze krachten van het hart

Lezing
€0,00
Elke dag weer zit mijn wachtkamer vol met mensen. Nog nooit bleef gedurende een hele dag mijn wachtkamer leeg of zweeg de telefoon… Nederland heeft ruim 40.000 medici (13.000 huisartsen, 27.000 specialisten en overige artsen) en daarnaast vele...
Lees verder
Hoorn
Roode Steen 15
1621 CV Hoorn
Nederland
18-4-2017, 20.00u tot 22:00

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Bron van onze gevoelens-het astrale lichaam

Bezinningsbijeenkomst
€0,00
Het astrale lichaam, dat deel uitmaakt van ons persoonlijkheidssysteem, zorgt ervoor dat we gevangen zitten in een constante stroom van gevoelens die in wisselwerking staan met onze gedachten. Het één brengt het ander voort. Om te kunnen ontsnappen...
Lees verder
Alkmaar
Oudegracht 114
1811 CN Alkmaar
Nederland
25-4-2017, 20.00u tot 20:45
Den Haag
Bazarstraat 20
2518 AJ Den Haag
Nederland
18-4-2017, 20.00u tot 20:45
Groningen
Nieuwe Boteringestraat 60
9712 PN Groningen
Nederland
18-4-2017, 20.00u tot 20:45
Hilversum
Koninginneweg 41
1217 KT Hilversum
Nederland
18-4-2017, 20.00u tot 20:45

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Pasen en Gnosis

Lezing
€0,00
Pasen en Gnosis: de kracht tot bevrijding is sterker dan dat wat bindt Het Paasfeest kennen we met twee betekenissen die op het eerste gezicht niet met elkaar in verband staan. De ene stelt de Exodus, de uittocht na de bevrijding uit de slavernij in...
Lees verder
Arnhem
Velperweg 58
6824 BM Arnhem
Nederland
18-4-2017, 20.00u tot 22:00

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Meditatie of innerlijke omkering

Lezing
€0,00
De mens is geboren om de waarheid te zoeken. Wat is waarheid? Het zoeken naar waarheid gaat hand in hand met het vermogen haar te begrijpen. In Spreuken lezen we “Het hart van de rechtvaardige mediteert om te antwoorden”. Is meditatie een hulpmiddel...
Lees verder
Bergen op Zoom
Blauwehandstraat 21
4611 RK Bergen op Zoom
Nederland
18-4-2017, 20.00u tot 22:00

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

Hart voor Tao

Leeskring
€0,00
Start van een leesgroep rond het boek: Hart voor Tao. Naar aanleiding van het online programma over de mysteriën van Tao start in Rotterdam een leesgroep rond het boek Hart voor Tao. Met elkaar gaan we proberen Tao te doorgronden. De volgende...
Lees verder
Rotterdam
Avenue Concordia 102
3062 LN Rotterdam
Nederland
21-3-2017, 20.00u tot 22:0018-4-2017, 20.00u16-5-2017, 20.00u20-6-2017, 20.00u

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.

De sprekende stilte

Interactieve avond
€0,00
Door middel van een korte inleiding en daarna uitwisseling proberen we met elkaar een thema te bespreken. Dit heeft altijd betrekking op de levensbeschouwing, levenshoudig in relatie met de universele wijsheidsleer. Deze avond staat in het teken van...
Lees verder
Haarlem
Zakstraat 8
2011 JS Haarlem
Nederland
18-4-2017, 20.00u tot 21:30
Haarlem
Georganiseerd door: Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem
Zakstraat 2
2011 JS Haarlem
Nederland
18-4-2017, 20.00u tot 21:30

Klik op het agenda icoon om de activiteit te downloaden voor gebruik in eigen kalender.