Altijd tijdloos?

Activiteit type: 
Thema-avond
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Gnostiek hermetische inzichten van alle tijden.

Op deze middag/avond gaan we nader in op verborgen kracht in tijdloosheid. Wat gebeurt er met ons wanneer we constateren dat iets tijdloos is, bijvoorbeeld een kunstwerk (muziek, film, schilderij, beeld, gedicht, verhaal).

Welke beweging of bewogenheid kan ons aangrijpen in een volkomen stilteervaring.

Welk bewustzijn kan opbloeien in die diepe stilte, bijvoorbeeld wanneer we onnoembare en soms onbenaderbare schoonheid ervaren.

Kan en moet het besef van ‘er-zijn’, het aanwezig zijn in meerdere dimensies van de werkelijkheid (het zogenoemde alomtegenwoordigheidsbewustzijn) zich uitdrukken in de wereld van ruimte en tijd en is daar een opdracht mee verbonden? Wil dat besef zich aan ons mededelen? En geeft dat eeuwigheidsbesef zelf de inzichten voor handeling, voor het “woe-wei” van de daoisten? Hoe dat ‘doen-het-niet-doen’ te beoefenen? Hoe hangt Christelijke mystiek samen met een spirituele lifestyle? Of zijn we inmiddels volledig vastgelopen in de tijd en verloren voor de eeuwigheid in het universum.

Gnosis staat haaks op de tijd en laat geen sporen na. Gnosis is een kracht boven tijd en ruimte die ons tot vrijheid van de ziel kan voeren. Vrijheid die chaos bezweert en de microkosmos die wij zijn – tot een sieraad van leven kan maken door creatieve energie te benutten in een menselijke uitdrukkingsvorm.

 

Download de .pdf met het programma door te klikken rechtsonderaan deze pagina.