Altijd tijdloos?

Activiteit type: 
Symposion
Kosten voor activiteit: 
€10,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Gnostiek hermetische inzichten van alle tijden.
Op deze middag gaan we nader in op verborgen kracht in tijdloosheid. 

Wat gebeurt er met ons wanneer we constateren dat iets tijdloos is, bv een kunstwerk, muziek, film, een schilderij, beeld, gedicht, of een verhaal? Wat grijpt ons aan als we de stilte vol-ledig ervaren?
Welk bewustzijn bloeit op in die diepe stilte, bv. wanneer we een onbenoembare schoonheid ervaren.
Kan en mag het besef van ‘er-zijn’, het aanwezig zijn in meerdere dimensies van de werkelijkheid (het alomtegenwoordigheidsbewustzijn) zich uitdrukken in de wereld van ruimte en tijd? 
Is daar een opdracht mee verbonden? Wil dat besef zich aan ons mededelen?   
Geeft dat eeuwigheidsbesef inzichten voor ons handelen, voor het “woe-wei” van de daoisten? 
Hoe kunnen we ‘doen-het-niet-doen’ beoefenen?                                                                                                   
Hoe hangt Christelijke mystiek samen met een spirituele lifestyle? 
Of zijn we inmiddels volledig vastgelopen in de tijd en zijn we verloren voor de eeuwigheid in het universum?
Gnosis staat haaks op de tijd en laat geen sporen na.                                                                                              

Gnosis is een kracht boven tijd en ruimte die ons tot vrijheid van de ziel kan voeren.

Vrijheid die de microkosmos die wij zijn – tot een sieraad van leven kan maken. 
Hoe? Door de  creatieve energie te benutten in een mens.

Aanmelding door overmaking van € 10,-  op rekeningnummer NL59ABNA0433817836 t.n.v. Lectorium Rosicrucianum Rotterdam 
o.v.v. themamiddag, of aan de zaal op 11 mei.  (geen pin)