Altijd tijdloos

Activiteit type: 
Avondsymposion
Kosten voor activiteit: 
€5,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Gnostiek hermetische inzichten van alle tijden.

Tijdens dit symposion, dat begint om 19.30 uur, gaan drie sprekers nader in op verborgen kracht in tijdloosheid en willen we over dit onderwerp in gesprek gaan met elkaar. De presentaties wisselen we af met muzikale intermezzo's.

Wat gebeurt er met ons wanneer we constateren dat iets tijdloos is, bijvoorbeeld een kunstwerk (muziek, film, schilderij, beeld, gedicht, verhaal). Welke beweging of bewogenheid kan ons aangrijpen in een volkomen stilte-ervaring.

Welk bewustzijn kan opbloeien in die diepe stilte, bijvoorbeeld wanneer we onnoembare en soms onbenaderbare schoonheid ervaren.

Kan en moet het besef van ‘er-zijn’, het aanwezig zijn in meerdere dimensies van de werkelijkheid (het zogenoemde alomtegenwoordigheidsbewustzijn) zich uitdrukken in de wereld van ruimte en tijd en is daar een opdracht mee verbonden? Wil dat besef zich aan ons mededelen? En geeft dat eeuwigheidsbesef zelf de inzichten voor handeling, voor het “woe-wei” van de daoisten? Hoe dat ‘doen-het-niet-doen’ te beoefenen? Hoe hangt Christelijke mystiek samen met een spirituele lifestyle? Of zijn we inmiddels volledig vastgelopen in de tijd en verloren voor de eeuwigheid in het universum.

Gnosis staat haaks op de tijd en laat geen sporen na. Gnosis is een kracht boven tijd en ruimte die ons tot vrijheid van de ziel kan voeren. Vrijheid die chaos bezweert en de microkosmos die wij zijn – tot een sieraad van leven kan maken door creatieve energie te benutten in een menselijke uitdrukkingsvorm.

 

Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur

 

Programma

 

19.30 uur Opening en eerste presentatie 'Inzichten van alle tijden' door avondvoorzitter

Muzikaal harp intermezzo

19.50 uur Presentatie 'De laatste versnelling'

20.20 uur pauze, koffie-thee, boekentafel.

20.40 uur presentatie 'Spring van de velg van de tijd naar de naaf van de stilte'

Muzikaal harp intermezzo

21.15 uur plenaire gedachtenwisseling met aanwezigen en sprekers olv avondvoorzitter

21.40 uur afsluiting

Aanmelding door overmaken van € 5,- op rekening NL09ABNA0433667028 ten name van Lectorium Rosicrusianum centrum Enschede onder vermelding van 'Altijd tijdloos', dit is tevens uw reservering - of aan de zaal.