Bevrijding van karma

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Wat is karma? Kunnen we ons karma veranderen? Kunnen we er vrij van komen? Deze vragen zullen worden besproken vanuit de visie van de School van het Gouden Rozenkruis, die zich richt op het bevorderen van geestelijke bewustwording en vernieuwing.

Meerdere religies en wereldbeschouwingen wereldbeschouwingen gaan ervan uit dat alles en iedereen onderworpen is aan een principe dat wel wordt aanduid als de wet van oorzaak en gevolg, de wet die zegt dat je zult oogsten wat je zaait. In hoeverre is dat waar? Is er een verbinding met het concept dat wordt aangeduid als reïncarnatie? Bestaat er zoiets als het wiel van geboorte en dood? Zo ja, is het mogelijk om daar vrij van te komen? En wat is daarvoor nodig?