Bewustzijn van het hart

Activiteit type: 
Thema-avond
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Inspiratiebijeenkomst 'Met aandacht en liefde, leven vanuit de Bron'

Hoe kan ons hart opnieuw het 'denkende hart' worden, zoals Mani het in een van zijn psalmen uitzingt:
De gedachte in zijn hart wordt sterk.
Ja, sterk wordt de gedachte in zijn hart.
 

Welke bewustzijn, welke aandacht is nodig?
Luister met aandacht, o strever naar het rechtmatige erfdeel…
Heb aandacht, want het ligt allemaal binnen handbereik.
Heb aandacht, want  het ligt allemaal binnen het hart-bereik.
Dit ene leven is toereikend om dit alles te bereiken.
Je hoeft alleen maar terug te keren naar je in-eigen oorsprong.
Je hoeft alleen maar terug te gaan naar de bron in je hart.
De bron, die in oude geschriften werd genoemd: “Je eerste liefde”.

In alle grote wijsheidstradities is het beeld aanwezig dat er één bron is van leven, wijsheid en liefde. Deze bron heeft vele namen: de Ene, de Onkenbare, Tao, Brahma,  Schepper, Vader-Moeder, God. 

Mani noemt de sleutel naar de Bron “de wijnstok”.
In een van zijn psalmen laat hij zijn hart uitzingen:

De wijnstok komt voort uit mijn hart.
De wijnstok, die voortspruit uit het Leven.
Liefelijk is zijn geur, en zoet is zijn smaak.
Zijn druiven worden geoogst en geperst.
Hoe goed is de daaruit geperste wijn:
vol van reine wijsheid.

Wie daarvan drinkt,
diens oog zal gaan stralen.
De gedachte in zijn hart wordt sterk.
Ja, sterk wordt de gedachte in zijn hart.

Hij herinnert zich
de machtige wijngaardenier,
die de wijnstok heeft geplant.

Deze bijeenkomst sluit aan bij het thema van de maand van de Spiritualiteit 2019: 'met aandacht' (11 januari tot 10 februari 2019).