Chaos, vrijheid, liefde

Activiteit type: 
Symposion
Kosten voor activiteit: 
€45,00 

Wanneer? Zaterdag 31 oktober, van 10.00 tot 16.00 uur
Waar? Op landgoed Renova, Maartensdijkseweg 1 te Bilthoven
Voor wie? Voor iedereen die verlangt naar een leven vol innerlijke rijkdom

Chaos. Vrijheid. Liefde. 
Stel je voor dat je je daarin onderdompelt, niet in een losgeslagen ongebondenheid maar in spirituele verheffing – wat kom je dan tegen? 
Niet de chaos waarin de wereld nu verkeert – daarvoor heb je de krant, je feeds en de radio al. Ons gaat het om de chaos van het allereerste begin. Het diepste punt, nulpunt, turning point. De chaos die het nieuwe voortbrengt. Over die chaos willen we spreken. Zit dat in je? Ligt daarin de ultieme vrijheid van jou als mens? 
En als we dat dan doen, dan zal blijken dat VRIJHEID de allereerste eigenschap is, in de schepping, en in jou. Ben je werkelijk vrij, dan zal LIEFDE noodzakelijkerwijs in je vrijkomen. Liefde is wat in volkomen vrijheid uiteindelijk vrijkomt uit chaos. Hoe dat in zijn werk gaat, ook daarover willen we spreken.

We doen dat met Willemijn Dicke, bestuurskundige. Met Judith Koelemeijer, schrijfster. Met Job Koelewijn, kunstenaar. Met Piet Lens, waterwetenschapper. Met Peter Kleine Schaars, musicus en dirigent. En Met uitbundig(e) muziek, van onder andere de Koninklijke Biltse Harmonie. Bij mooi weer buiten te beluisteren.

Willemijn Dicke was lange tijd overtuigd atheïst en zocht de zin van haar leven in de wetenschap. Zonder aankondiging eigenlijk, implodeerde haar ‘geloof’. Zij kwam in een existentiële crisis terecht en ging op zoek. Daarover schreef zij het boek: ‘De sjamaan en ik’. Achteraf zegt ze over haar zoektocht: ‘Die was niet mooi. Het was chaos.’ Maar in die chaos ontdekte zij: ‘Alles is een uiting van of roep om liefde’. Aan de hand van het Aramese ‘Onze vader’ zal Willemijn op 20 juni over haar zoektocht en inzichten vertellen.

Judith Koelemeijer werkt aan een biografie over Etty Hillesum, en tijdens het Symposion zal zij over deze bijzondere vrouw vertellen. Etty Hillesum hield in de oorlogsjaren tot aan haar overlijden in Auschwitz op 29-jarige leeftijd, een dagboek bij.  Daaruit blijkt dat zij, ondanks de gruwelijke omstandigheden, blijft geloven in het onverwoestbare in zichzelf en in ieder mens. Judith Koelemeijer, die zich baseert op betrouwbare bronnenmateriaal, zal met name ingaan op deze spirituele of ‘innerlijke’ kant van Etty Hillesum en bijvoorbeeld de vraag stellen: Wie of wat was God voor Etty? En wat is de relatie tussen haar spirituele ontwikkeling en haar keuze om niet onder te duiken? 

Job Koelewijn maakt installaties, foto’s, video’s en beeldhouwwerken. Hij heeft tot in zijn diepste wezen ‘chaos’ ervaren en zegt daarover in een interview met journalist Fokke Obbema: ‘Achteraf is dat het beste wat me ooit is overkomen. (..) Toen ik terugkwam in de werkelijkheid, voelde ik een enorme energie. En mijn angst was geknapt..’ Hij laat zich in zijn werk inspireren door het Taoïsme: ‘De essentie van de werkelijkheid draait voor mij om polariteit. Zonder begrip daarvan kan eigenlijk niets worden begrepen.’ Aan de hand van zijn kunstwerken zal Job proberen ons iets van die essentie te laten proeven.

Piet Lens is hoogleraar Milieubiotechnologie aan de Instituut voor Wateronderzoek in Delft en verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Naast innovatief onderzoeker is hij voortrekker in het bewustmaken over Waterbeheer.

De Rozenkruisers zeggen: ‘Er is geen ledige ruimte’. Sinds Albert Einstein is dat eveneens wetenschappelijk aangetoond. De Tweede Thermodynamische Hoofdwet stelt dat er een constant heen en weer bewegen is tussen ordening en chaos. We zien dat zowel in de natuur als in de maatschappij. In de natuur, bij plant-en diercellen die differentiëren tot weefsels en organen. In de samenleving, bij de mens die zoekt naar gelijkgestemden, en zich aansluit bij verenigingen en groeperingen. En ook al zal ieder organisme onder de Derde Hoofdwet weer ontbinden tot een absoluut nulpunt, toch bevindt de mens zich op de lange weg naar een eenheid, een groepsbewustzijn, dat als een meerdimensionaal bewustzijnscomplex de individuele dood ver achter zich laat.
In zijn voordracht gaat Piet Lens met ons na welke kracht achter dit drijven zit, en welk een ongelooflijk perspectief dit voor de mensheid biedt.
 

Peter Kleine Schaars neemt ons mee naar de wereld van de muziek en zal ons laten horen hoe ‘chaos’ in de muziek klinkt en welke buitengewone relatie chaos en harmonie met elkaar kunnen hebben. Hij vertelt in woord, maar vooral in klank en met behulp van musici van de Koninklijke Biltse Harmonie.

Meer lezen en aanmelden