Coornhert

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Coornhert: de invloed van het gnostieke denken op de zestiende en zeventiende eeuw, met name in de Nederlanden.

Coornhert 1522-1590: hoe een Amsterdams filosoof de grondslagen legde voor onze natie en voor de nieuwe wereld.
Als Willem van Oranje de “vader des vaderlands” is, dan is zijn vriend Dirck Volckertszoon Coornhert de eerste “denkers des vaderlands”.
Deze Coornhert blijkt uitzonderlijk modern. Zijn denken en filosofie zijn superieur, zijn observaties prikkelend en zijn conclusies onafwijsbaar. Hij baseert zich op een oorspronkelijk en verinnerlijkt christendom, niet op het gezag van een letterlijk genomen Bijbel. Bruggenbouwer bij uitstek is zijn tolerantie voor andersdenkenden ongebruikelijk groot maar zijn geduld voor fanatici nihil.