Coornhert, denker en balling des vaderlands

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€2,50 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Als Willem van Oranje de “vader des vaderlands” is, dan is zijn vriend Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) de eerste “denker des vaderlands”. Deze Coornhert blijkt uitzonderlijk modern. Zijn denken is superieur, zijn observaties zijn prikkelend en zijn conclusies onafwijsbaar. Hij baseert zich op een oorspronkelijk en verinnerlijkt christendom, niet op het gezag van een letterlijk genomen Bijbel. Bruggenbouwer bij uitstek, is zijn tolerantie voor andersdenkenden – voor zijn tijd – ongebruikelijk groot maar zijn geduld met fanatici en vooroordeel nihil.

Decennialang is Coornhert in een stoffig hoekje van de Nederlandse literatuurgeschiedenis geparkeerd. Het recente boek “Coornhert, Licht in Europa” van Jan Peter Burger maakt echter ondubbelzinnig duidelijk dat het de filosoof en theoloog Coornhert is die het geestelijk fundament onder onze Gouden Eeuw heeft gelegd en niet Rome, Luther of Calvijn. Hij verklaart de denkende mens vrij op basis van de Rede van het eeuwige Woord, die in het innerlijk van de mens en de schepping werkzaam is. Door deze unieke stellingname kon Coornhert een buitengewoon verrijkende en inspirerende rol vervullen in de mentale ontstaansgeschiedenis van deze natie.

Sprekers: Peter Huijs en Dick van Niekerk, redacteuren “Coornhert Licht in Europa”