Coornhert en het spirituele DNA van de Nederlanden

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00

Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) kan met recht de eerste “denker des vaderlands” genoemd worden. Coornhert blijkt uitzonderlijk modern. Hij baseert zich op een oorspronkelijk en verinnerlijkt christendom. Hij is een bruggenbouwer en zijn tolerantie voor andersdenkenden is - voor zijn tijd - ongebruikelijk groot maar zijn geduld voor fanatici en vooroordeel nihil.

Het recente verschenen boek “Coornhert Licht in Europa” maakt duidelijk dat het de filosoof en theoloog Coornhert is die het geestelijk fundament onder onze Gouden Eeuw heeft gelegd en niet Rome, Luther of Calvijn. Dit boek is een hommage en een eerherstel voor deze prominente Nederlander, die vriend en raadsheer was van Willem van Oranje.

inloop vanaf 20.00 uur