Dans van de eeuwigheid

Activiteit type: 
Symposion
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Derde symposion over tijd en eeuwigheid met als accent ruimte, tijd en materie.
Er wordt ingegaan op de vraag: Welke nieuwe mogelijkheden ontsluit de dans van de eeuwigheid in ons?

Wat doet Tijd met ons besef van de wereld en van onszelf? Is het zo als de dichter zegt:
“de tijd heelt alle wonden, maar slaat er nog veel meer”?  Of is het zo dat de Tijd alleen bestaat in ons hoofd, in onze denkbeelden? In welke dans voert de Tijd ons mee?

Of is er misschien ook een dans der Eeuwigheid? Een dans in het vertrouwen dat open staan naar de ander en de wereld  een nieuwe cadans voor mensen kan zijn. Kan die dans ons dan losmaken van de Tijd?

Is het mogelijk dat kunst in een hoger aanzicht die dans vorm kan geven? Of is het veeleer zo dat we door de Tijd voor eeuwig aan de materie zijn gebonden? Is het überhaupt wel nodig  ons bewustzijn van de Tijd los te koppelen?

Dansen betekent tijdelijk houvast verliezen.
Niet dansen betekent voor altijd houvast verliezen.

Jaap van Splunter gaat in een verkenning met het publiek in op de samenhang van ruimte, tijd en materie waarbij het uitgangspunt het persoonlijk ervaren is. Op deze manier brengt hij de Tijd terug naar waar deze eigenlijk hoort: bij ons als mens.

Met de resultaten van die verkenning kunnen we wellicht iets zeggen over de fundamentele eigenschappen voorbij de systeemgrenzen van onze leefwereld. En mogelijk begrijpen hoe een gnostieke benadering van Tijd en materie voorbij die grenzen ons bewustzijn gaat en kan leiden tot een vorm van zelfrealisatie zonder schade te veroorzaken aan wereld, natuur en mensheid.

Josje de Baat, cultureel antropoloog, gaat in op Tijd en Materie vanuit de filosofie over het denken. Ze laat zich hierbij onder andere inspireren door de gedachten van Hannah Arendt.

Daarnaast vraagt ze zich af hoe kunst en verhalen zoals die van Joseph Campbell ons kunnen helpen als de wetenschap tekort schiet. Uit een andere niet-duale werkelijkheid bereiken ons impressies en verhalen die ook een rol kunnen spelen in onze beeldvorming over Tijd en Eeuwigheid.

Aanmelden: via het formulier op deze pagina, tel. 050-3140562 of aan de zaal.

Programma
Inloop 13.00-13.30 uur
13.30 uur welkomstwoord door dagvoorzitter  Eite Kolthoff
13.40 uur Jaap van Splunter Tijd, Ruimte en Materie in natuurkundige samenhang (1e deel)
14.05 uur muzikaal intermezzo
14.10 uur Jaap van Splunter, Tijd, Ruimte en Materie in geestelijk perspectief (deel 2)
14.35 uur muzikaal intermezzo
14.40 uur pauze, koffie, thee
15.00 uur presentatie Josje de Baat, denken, kunst en verhalen.
15.40 uur muzikaal intermezzo
15.45 uur plenaire gedachtenwisseling met sprekers o.l.v. Eite kolthoff
16.15 uur Slotwoord dagvoorzitter.
16.30 Einde symposionmiddag