De Egyptische mysteriën

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

De verhalen over Re, Maät, Noet, Osiris en Isis verwijzen alle naar een gouden tijd. In het oude Egypte zweeft het beeld van de zoon van de godheid, Horus, boven een heel volk. Het  ‘geschenk van de Nijl’, het oude Khemet, is de bakermat van de beschaving, van heilige kennis, gnosis, mysteriescholen en ook van het christendom. Egypte draagt in zich het geheim van het eeuwige begin, en deze kennis werd door inwijding overgedragen ‘aan hen die het waardig zijn’…
Vanuit Egypte spreidden zich geheime leringen en magie over het Middellandse Zeegebied en Europa.

Wat kunnen wij vandaag de dag nog met de mysteriewijsheid van het oude Egypte?