De mysteriën van de kabbalah

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Het verborgen woord in de kabbala gaat over het grote mysterie Gods. Tegenover deze zichtbare wereld is er de onzichtbare goddelijke wereld die gekend wil worden. Het is de wereld van stilte, vol van Gods liefde die wil delen met de mens. Alleen als een mens stil wordt kan hij iets van goddelijke ervaren en kan hij op den duur het evenbeeld van God worden.

In de kabbalah wordt gesteld dat het eerste en belangrijkste stadium is: het terugvinden van de liefde.

 “Heb de Schepper lief boven alles, en uw naaste als uzelf.”