De paradijsvogel en andere mythische dieren.

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Schrijfster Ankie Hettema houdt een lezing over haar nieuwe boek De Paradijsvogel en andere mythische dieren. Kosten: € 0,-

‘De voorstellingswereld van de mythologie is een symbool voor de spirituele krachten binnen in ons.’  Joseph Campbell
Deze woorden inspireerden schrijfster Ankie Hettema tot het schrijven van het boek: ‘De Paradijsvogel en andere mythische dieren’.

Mythische dieren fascineren. Waar komen zij vandaan?
Hoe zijn zij ontstaan? Wat is hun betekenis?
Roepen zij niet in onze herinnering een mogelijke andere wereld op –
een andere kant van ons leven –
waar onze dromen vandaan komen,
waar verlangens leven die we onmogelijk achten.
Verwoorden zij niet onuitsprekelijke ervaringen?
Zij raken aan ‘iets’ fundamenteels, iets wat wezenlijk is,
wat met waarheid te maken heeft, die ‘buiten de tijd’ ligt,
die we mogelijk als kennis of gnosis
aanwezig in het hart kunnen aanduiden.

Laten we tijdens de lezing volgen: 
de eenhoorn in haar gerichtheid,
de hinde in haar lichtheid,
de kracht van het verlangen van de paradijsvogel,
en op vleugels de geest, eenheid en vrijheid vinden.

‘De mens is een groot wonder.
Hij kent zowel de verhevenheden des hemels
als de dingen die beneden zijn;
en het meest groots boven al:
hij behoeft, om zich in de hemelen te verheffen,
de aarde niet te verlaten.
Zo weids en groots is wat zijn bewustzijn omspant.’

Hermes Trismegistos