De schepping is nu

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Wat is de werkelijke bron van ons bestaan en wat betekent dat voor het hier en nu?

Discussies rond het scheppingsverhaal komen u misschien bekend vóór. Drie stromingen staan min of meer tegenover elkaar. Het creationisme: de wereld is in zeven dagen geschapen door een superwezen dat we God noemen, de evolutie theorie van Darwin: het onstaan van de levensvormen wordt toegeschreven aan toevallig ontstane veranderingen gecombineerd met het overleven van de meest geschikte, en tot slot de visie van het Intelligent Design: het evolueren van de soorten aangestuurd door intelligente krachten die achter onze zichtbare werkelijkheid verborgen zijn. Aan welke van deze drie iemand de voorkeur geeft hangt af van haar/zijn acceptatie dat er buiten de fysieke wereld, op metafysisch niveau, nog werkelijk iets bestaat. Al deze visies gaan uit van een ontstaan in het verleden.

In de lezing voegen we wat toe, waarbij we ervan uit gaan dat de stoffelijke realiteit niet alleen staat. Maar nu richten we ons niet op het verleden, maar gaan we in op het heden, waarbij we op de voorgrond plaatsen dat we worden gestuurd door krachten die we slechts indirect kunnen waarnemen. Daarbij trekken we de oorzaak van bestaan binnen in ons eigen leven. Wat is de bron van ons bestaan en wat betekent dit voor ons dagelijks doen en laten? We gaan daarbij niet uit van een superwezen dat buiten ons staat, maar zien de intelligente krachten die ons sturen als één geheel met onze zichtbare wereld. Dan krijgt het woord “God” een heel andere lading dan die welke ons de laatste 2000 jaar is ingegoten. Bovendien komt er ruimte om onderscheid te maken tussen een beweging die de mens in zijn oorspronkelijke grootheid wil herstellen en een andere beweging die de mens wil houden in de bewustzijnstoestand waarin hij momenteel verkeert. Dan rest de vraag hoe we positief omgaan met het krachtenspel dat zelfs de onnozelste gebeurtenissen in ons leven bepaalt.