De stilte in ons hart ervaren

Activiteit type: 
Stilteavond
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Het gebouw aan de Blauwehandstraat is een centrum van stilte, middenin de stad. Een centrum van bezinning. Een centrum van ontmoeting.

Tijdens deze bijeenkomst zullen korte fragmenten uit het boek “Het boek van Mirdad”  van  schrijver Mikhaïl Naimy worden voorgedragen.De fragmenten zullen worden afgewisseld met stiltemomenten.

We zullen kort uitwisselen met elkaar om uw ervaring met de stilte te delen, waarbij ook de uitwisseling vanuit de stilte in uw zelf zal zijn. 

Deze avond is bedoeld voor wie daar behoefte aan heeft, voor iedereen, van welke levensbeschouwing ook.

Na afloop is er gelegenheid nog even iets te drinken.