De weg van zelf-inwijding

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Het begrip ‘zelf’ is niet bepaald eenduidig. We komen het in vele gedaanten tegen: als het lagere, het hogere en het ware zelf. Als het ego of het ik, als Ik Ben.

Boeddha getuigde dat het ‘zelf’ niet te vinden is. Toch spreken we van zelfontplooiing en van zelfverwerkelijking. Maar ook van zelfoverwinning en ik-loosheid, terwijl toch volgens soefie Inayat Kahn het ego het enige is dat leeft, en zelfs het teken is van het eeuwige leven.

Vanwaar die tegenstrijdigheden? Het ‘zelf’ kent vele gelaagdheden, overeenkomstig de vele gelaagdheden van bewust-zijn, van werkelijkheid. Iedere gelaagdheid vertegenwoordigt een zekere eenheid, een ‘zelf’, en wel binnen het Ene dat in al deze ‘zelven’ wil doorklinken.
Het is het Ene dat ons doet verlangen naar eenwording, maar dat ons alleen kan aanspreken op ons eigen bewustzijnsniveau. Daar ligt ons vertrekpunt.

De avond kent een driedeling. Na het verschil te hebben onderzocht tussen zelfkennis en zelfbewustzijn, zullen uitspraken van enkele bekende bewustzijnsleraren worden geprojecteerd, die ons tot gids kunnen zijn. 
Zo blijkt het ‘zelf’ een werkzaamheid van bovenpersoonlijke aard die zich niet alleen in ieder van ons persoonlijk, maar in heel de mensheid wil realiseren.