De wijsheid van Apollonius van Tyana

Activiteit type: 
Bezinningsbijeenkomst
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Een enkel stuk papyrus getuigt nog van deze wereldleraar uit de eerste eeuw van onze jaartelling. In twaalf strofen, die uren worden genoemd, dringt het licht door in de ziel van de mens.
De eenheid van hart en hoofd brengt de mens op de weg van verandering, met zijn vele weerstanden en overwinningen. Tot de mens in kan gaan in een nieuwe, hogere staat van bewustzijn.

Apollonius van Tyana stichtte een mysterieschool die voortbouwt op de inzichten die werden overgedragen in de school van Pythagoras

De bezinningsbijeenkomst  begint stipt om 20.00 uur en duurt ca. drie kwartier. Voor diegenen die dat wensen is er aansluitend nog tijd voor een kop koffie of thee en een goed gesprek.

Klik op de plaats voor de juiste datum en het bezoekadres.