Francis Bacon en zijn impuls aan het innerlijk ontwaken

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

De spreker Jaap Ruseler legt een bijna onbevattelijke rijkdom bloot van de figuur Francis bacon en zijn op universele wijsheid tradities gebaseerde werken.

Francis Bacon, die van 1561- 1626 in Engeland leefde tijdens de Engelse Renaissance, is slechts algemeen bekend als staatsman, filosoof en schrijver van essays, maar hij was echter veel meer dan dat. De geboorte van de grote entiteit die Francis Bacon zou heten werd al aangekondigd door de bekende arts en ingewijde Paracelsus, die aan het eind van de 15e en begin van de 16e eeuw leefde. Hij maakte melding van ''een groot licht'', Elias Artista, die alle kunsten en wetenschappen zou vernieuwen en vele dingen zou onthullen. Francis Bacon groeide inderdaad op tot een groot ingewijde, die de wijsheidstradities het Platonisme, neo-Platonisme, Hermetisme, de Kabbalah en het Christendom tot basis koos voor zijn grootse plan om de mensheid naar een hoger geestelijk bewustzijn te leiden, naar de levenswerkelijkheid van de liefde van de eenheid. Het plan kreeg de naam van ''The Great Instauration'', ''De Algehele Hervorming van de Hele Wereld door de Vernieuwing van alle Kunsten en Wetenschappen.'' Bij deze vernieuwing gaat het niet om een uiterlijke maar om een innerlijke vernieuwing van de mens, als basis voor diens verdere ontwikkeling in het Aquarius tijdperk dat op het punt staat te beginnen. Bacon ontvouwde dit plan onder eigen naam, maar gebruikte voor de invulling ervan ook verschillende pseudoniemen. Als ''William Shakespeare''- een naam met een bijzondere betekenis - schreef hij vele toneelstukken, die mysteriespelen, inwijdingsspelen, zijn, en als ''Johan Valentin Andrea'' schreef hij de drie Rozenkruisers manifesten, waarvan '' De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis'' een inwijdingsweg beschrijft.