Het denkende hart

Activiteit type: 
Bezinningsbijeenkomst
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Het spirituele en het gevoel: als het om dit soort zaken gaat schiet ons “gewoonte-denken” tekort. We hebben moeite deze abstracties te begrijpen en te omvatten. Toch naderen we met ons denken langzaam maar zeker de grens van de stof, van het tastbare, het feitelijke en aanwijsbare, we worden ons bewust van een werkelijkheid áchter die grens, een werkelijkheid, die ons aangaat.

 

Er zal tijdens een bezinningsbijeenkomst in de tempels van het Rozenkruis worden gesproken over dit denken van het hart, dat zich heeft opengesteld voor het Licht, dat alomtegenwoordig is. Het Licht van het Kerstfeest, het goddelijke Licht, schijnt altijd in onze duistere wereld, voor allen.

 

De bezinning is vrij toegankelijk. Het begint stipt om 20.00 uur en is afgelopen rond 20.45 uur. Voor diegenen die dat willen is er aansluitend nog tijd voor een kop koffie of thee en  een goed gesprek.

 

Men wordt verzocht zo mogelijk een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De toegang is vrij.

Klik op de plaats voor de juiste datum en het bezoekadres.