Het geluk van Mozarts Zauberflöte

Activiteit type: 
Symposion
Kosten voor activiteit: 
€15,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Die Zauberflöte (1791) van Wolfgang Amadeus Mozart is meer dan een onderhoudend verhaal op schitterende muziek. Al enkele eeuwen resoneert de opvoering van de opera bewust of onbewust in het innerlijk van de toehoorder en –schouwer, mensen op meerdere niveaus ontroerend.
De universele zeggingskracht, die boven een cultuurgegeven kan uitstijgen, zal worden verkend in een symposion waarin op verschillende aspecten van het magistrale werk van Mozart zal worden ingegaan, afgewisseld met fraaie muzikale fragmenten van de componist.
Er is een draad door de geschiedenis van muziek, poëzie en psychologie die de ontwikkeling van de onsterfelijke ziel blootlegt.

Van melancholie tot melodie
In de liefde die verbonden is met inwijding is loutering en smart weliswaar een belangrijk gegeven, maar lost elke negatieve melancholie uiteindelijk op in een synthese. Dat kan worden gezien als een geestelijke bruiloft, een nieuwe chemie van het vrouwelijke met het mannelijke die als innerlijke bevrijding en overwinning kan worden ondergaan. Zo heeft het hart het vermogen de melodie van de ziel te zingen. Dat zingen van die melodie roept wijsheidskrachten op, krachten die innerlijke Verlichting kunnen veroorzaken. De melodie is als de klank van een toverfluit, een betoverend wijsje.

U bent van harte welkom voor deze inspirerende muzikale dag.
Aanmelden kan via het formulier hiernaast en door overmaking van € 15,- op rekeningnummer NL51ABNA0560178522 ten name van Lectorium Rosicrucianum Groningen, onder vermelding van uw naam en “Het geluk van Mozarts Zauberflöte”, of door contante betaling aan de deur. (geen pin aanwezig)

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u bellen met  050-3091741 

Programma
10.30 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee
11.00 uur Welkomstwoord door Ingrid Huting
11.05 uur Inspiratie van de alchemische bruiloft, het scheikundig huwelijk door Frans Spakman
11.25 uur Muzikaal intermezzo
11.30 uur Iconen van verlichting door Maarten Mestrom
12.10 uur Muzikaal intermezzo
12.15 uur Vegetarische lunch
13.45 uur Relatie tussen man en vrouw als inwijding in het mystieke huwelijk, in Mozarts tijd en in onze 21e eeuw door Joke de Jong
14.15 uur Muzikaal intermezzo
14.20 uur Con Amore Van melancholie tot melodie, door Eite Kolthoff
14.45 uur Muzikaal intermezzo
14.50 uur Theepauze
15.05 uur Mozart en de radicale Verlichting, pleidooi voor beleving van vreugde en verlangen in Hermetische zin, door Maarten Mestrom
16.00 uur Gesprek met sprekers en de zaal
16.50 uur Slotwoord door Ingrid Huting
17.00 uur Einde programma