Het leven van Leonardo da Vinci als symbool voor ons eigen leven

Activiteit type: 
Bezinningsbijeenkomst
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Al heeft Leonardo 500 jaar geleden geleefd, nog steeds fascineert ons zijn ontdekkende en vragende geest waardoor hij kon zeggen: ‘Het edelste plezier is de vreugde van het begrijpen en ik zoek vooral naar de belangrijkste beweegkracht achter alles.”
In de Bezinningsbijeenkomst wordt in 5 korte tekststukken, afgewisseld met stilte- en muziekmomenten, ingegaan op hoe Leonardo’s leven nog steeds zeggingskracht en inspiratie heeft voor ons als zoekende mensen. 


Kom luisteren naar de lezingen in de tempel.
Voor diegenen die dat wensen is er aansluitend nog tijd voor een kop koffie of thee en een goed gesprek.
Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. De toegang is vrij.

Klik op de plaats voor de juiste datum en het bezoekadres.