Het mysterie van het bekkenheiligdom

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Dit is de 3de lezing in de serie met het thema: de mysteries van hart, hoofd en handen. 

Deze lezing zal ingaan op de dagelijkse levenshouding van een leerling in een Geestesschool.
Ieder mens handelt altijd vanuit zijn bewustzijnsstaat. Zoals zijn bewustzijn is, zo is zijn leven.  De vraag is: is ons bewustzijn gericht op de materie of op een hogere werkelijkheid, op ‘hebben’ of op ‘zijn’? 

De ziel is gericht op ‘zijn’ en het ego is gericht op ‘hebben’. 

Hoe maken we de overstap?
Hoe pakt een spiritueel strevend mens dit daad-werkelijk aan.