Het mysterie van leven en dood

Activiteit type: 
Bezinningsbijeenkomst
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Wat weten wij van het raadsel van leven en dood? Wat ís leven, wat ís dood?

In de bezinning van oktober schetsen we de bestaande visies op het mysterie, een mens die een eindig leven kent met wellicht een verbinding tot een eeuwig leven. De Gnostieke leer draait dit paradigma echter om, met het accent op een eeuwigheidsprincipe dat een sterfelijk element met zich meedraagt; een nieuw perspectief in het mysterie van leven en dood.

Voor diegenen die dat wensen is er aansluitend nog tijd voor een kop koffie of thee en een goed gesprek.

Klik op de plaats voor de juiste datum en het bezoekadres.