Het universum in jezelf - Hoe ga je de weg der sterren?

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

De klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw benadrukken in hun geschriften dat de mens een kosmos in het klein is: een microkosmos.

Hoe kwamen ze op dat idee?
Waarom vonden ze dat zo belangrijk?
Wat gaat er in je leven veranderen als je jezelf gaat beschouwen en ervaren als een microkosmos?

In het najaar van 2018 verzorgt de auteur André de Boer op meerdere plekken in Nederland een lezing waarin hij ingaat op dergelijke vragen. Dat doet hij aan de hand van zijn nieuwe boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken, dat is verschenen op 1 september 2018 bij Rozekruis Pers. Dit is de derde en laatste uitgave van een trilogie over de mysteriën voor de mens van nu. 

De lezing en het nieuwe boek zijn gebaseerd op de mysteriewijsheid die wordt toegeschreven aan de legendarische Egyptische ingewijde Hermes Trismegistus. Volgens de driemaal-grote Hermes dwaalt de mensheid omdat zij de onwetendheid als leidsman heeft aanvaard. In geschriften die aan hem worden toegeschreven, leert hij je hoe je kunt komen tot gnosis, tot innerlijk weten vanuit je diepste wezen. Dat is de basis waarop je kunt vernieuwen naar geest, ziel en persoonlijkheid. 

Dat veelomvattende vernieuwingsproces verloopt niet vanzelf, maar vereist veel aandacht. Het is het gaan van een inwijdingsweg in het dagelijkse leven die Hermes aanduidt als de weg van de godsvrucht en die ook bekend staat als de weg der sterren. 

De lezing sluit aan bij het gratis online-programma Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens