Inloopochtend

Activiteit type: 
Open uitwisseling
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Een open gesprek organiseert zichzelf. Met elkaar in gesprek gaan schept altijd een levendige wisselwerking.

Het motto: Schep ruimte voor de Ander, geef voorrang aan de Ziel.

De “spelregels”:
- iedereen heeft even veel recht van spreken (gelijkwaardigheid)
- wees jezelf, aanvaard de eigenheid van anderen (vrijheid)
- waak gezamenlijk voor het niveau (verantwoordelijkheid)
- zorg dat iedereen zich veilig kan voelen (zachtmoedigheid)
- wees alert op het onvoorspelbare (het onverwachte)

Kortom:
- luisteren is belangrijker dan spreken
- neem de tijd voor jezelf en elkaar
- niemand heeft de wijsheid in pacht
- niets zeggen kan ook een actieve inbreng zijn

Je bent van harte welkom!