Innerlijke strijd in de Islam

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Er is op aarde altijd strijd geweest om primaire levensbehoeften, om macht of rijkdom, om de waarheid en met godsdienstige argumenten.

Mythen, symbolen en religieuze verhalen vertellen ons ook van een innerlijke strijd, die mensen voeren. 

Wat is die innerlijke strijd? Waar leidt zij heen?

Plato stelt de menselijke ziel voor als een wagenmenner met twee paarden.                                                       

Het ene paard is schoon en goed en van zuivere afkomst, de ander is kwaadaardig en nukkig.

Hoe zijn zij te verenigen, hoe komen wij de innerlijke strijd en daardoor de uiterlijke strijd te boven?

Met woord en beeld gaan we in op het islamitische begrip “jihad” en op de symboliek uit het soefisme in Gabriëls Vleugels van Soehrawardi.