Innerlijke strijd, innerlijke overwinning' in Islam, Hindoeïsme en Christendom

Activiteit type: 
mini symposion
Kosten voor activiteit: 
€5,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Mythen, symbolen en religieuze verhalen vertellen van een innerlijke strijd die mensen moeten voeren. Waartoe leidt deze strijd?

“INNERLIJKE STRIJD”

in hermetisme, hindoeïsme, soefisme, zen, boeddhisme, jodendom, islam, christendom

 

Strijd is er op aarde altijd geweest. Strijd om primaire levensbehoeften, strijd om macht of rijkdom, strijd om de waarheid. We weten van de vele godsdienstoorlogen, die gelegitimeerd worden door godsdienstige argumenten.

Mythen, symbolen en religieuze verhalen vertellen van een innerlijke strijd, die mensen moeten voeren. Waartoe die innerlijke strijd? Waarheen leidt zij?

Plato stelt de menselijke ziel voor als een wagenmenner met twee paarden. Het ene paard is uit zichzelf schoon en goed en van zuivere afkomst, de ander is kwaadaardig en nukkig.

Hoe zijn zij te verenigen, hoe komen wij de innerlijke strijd en daardoor de uiterlijke strijd te boven?

Met woord en beeld gaan we in op het islamitische begrip “jihad” en op de symboliek uit het soefisme in Gabriëls Vleugels van Soehrawardi. Uit de hindoeïstische literatuur, de Bhagavad Gita, bespreken we de innerlijke dialoog tussen Arjuna en Krishna en tot slot zullen bijbelse verhalen en uitspraken ons laten zien hoe het innerlijke conflict is op te lossen.