Leonardo, geniale alleskunner: hartstochtelijk op zoek naar de lente van de geest

Activiteit type: 
Symposion
Kosten voor activiteit: 
€15,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

“Leonardo, niet voor niets plaats je jouw ‘Vitruvius’ zo zelfbewust in zijn levenscirkel. Zou het zo kunnen zijn dat je hier de volkomen mens tekent in zijn kleine wereld, de microscosmos, als afspiegeling van het heelal? Staande in de cirkel, de vijfhoek en het vierkant?”

Op donderdag 2 mei 2019 is het vijfhonderd jaar geleden dat Leonardo da Vinci op zevenenzestigjarige leeftijd stierf. Teylers museum in Haarlem heeft hier aandacht aan besteed door Leonardo’s tekeningen bij elkaar te brengen in een bijzondere expositie. 
In zijn eigen tijd was Leonardo vooral beroemd om zijn grote en revolutionaire wandschildering Het laatste Avondmaal in Milaan. Leonardo was een onderzoeker, een wetenschapper.
De schilderkunst werd onder impuls van hem een ‘ervaringswetenschap’. Leonardo richtte ook resoluut het zoeklicht op de ‘innerlijke zintuiglijkheid’ van de verbeeldingskracht. Hij onderstreept met zijn werk de stelling van zijn beroemde tijdgenoot Marsilio Ficino: Aangezien de mens is geschapen naar Gods beeld, bevat zijn ziel de beelden van de basisprincipes waarnaar de wereld is geschapen. 

Verbeeldingskracht dus als één van de sleutels tot de goddelijke oorsprong. Bovendien vertoefde Da Vinci in kringen van de Platoonse Academie. Allen die bij de Academie betrokken waren, geven op een of andere wijze in hun werk uitdrukking aan een nieuw levensperspectief, dat wel eens omschreven wordt als: De lente van het Europese zelfbewustzijn. 

Voor ons een lente die vijfhonderd jaar later nog steeds voortduurt. Genoeg redenen voor een regionaal symposion in Arnhem over Leonardo da Vinci!

Programma:
13.30 uur: zaal open.
14.00 uur: welkom en opening door de dagvoorzitter; 
                ‘Leerling van de ervaring en van het experiment’
                 lezing door Dick van Niekerk.
14.45 uur: ‘De Zeven Da Vinci Principes’ door en onder leiding van Ad de Jong; 
                 zes musici brengen, na een korte inleiding dit originele en
                 betekenisvolle werk ten gehore dat u meeneemt
                 ‘Van Curiosità tot Connessione.’
15.15 uur:   korte pauze met koffie en thee
15.35 uur:  inleiding en demonstratie van het door Leonardo getekende
                 muziek-instrument het ORGANETTO dat in Nederland
                 5 eeuwen later gebouwd werd.
16.00 uur: ‘Verborgen beeldtaal in het bekende’ lezing door Ankie Hettema
                  waarin de symboliek van LEONARDO - Uomo Universale –
                  uitgebreid wordt belicht.
16.45 uur:  afsluiting door dagvoorzitter.

Aanmelden door overmaking (uiterlijk 20 mei) van € 15 per persoon op
IBAN: NL51 ABNA 0433364602 t.n.v. LEC ROS CENTRUM ARNHEM