Leven in eenvoud

Activiteit type: 
Bezinningsbijeenkomst
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Wat is eenvoud? Eenvoud heeft voor ons vaak iets van simpel en gemakkelijk, zonder poespas. Bedoelen we de eenvoud van de zogenaamd primitieve mens, die is zoals hij is en niets veinst? Dat lijkt ver weg voor de beschaafde, intellectuele mens van nu.

 

Van tijd tot tijd willen we weleens  “terug naar de natuur”. Dan voelen we ons gevangen in het harnas van conventie en gewoontevorming, van opgelegde normen en waarden. We verlangen ernaar ons te bevrijden uit het keurslijf van verstikkende uiterlijke gewoonten en vormen.

 

Maar dat bedoelen we niet. Het gaat om eenvoud, als tegengestelde van veelvormigheid. De eenvoud die hier bedoeld wordt is een diepe verbondenheid van de ziel met de bron van het leven: het ‘ene nodige’. De goede raad is: “Zoek eerst het koninkrijk van God”, het gebied van het oorspronkelijke leven, waaruit ons aarde-leven voortgekomen is. Dit koninkrijk ligt binnen in ons verborgen als een zaadkorrel, als een roos die tot ontluiken moet komen. Naarmate deze opbloeit, zal de verbondenheid met de bron ons inzicht steeds vernieuwen en verdiepen. De kracht van die bron zal ons leven gaan doorstromen en veranderen. Zo zal, geleidelijk, alles in het leven zich aanpassen aan dit nieuwe leven. Dat is werkelijke eenvoud.


De bijeenkomst in de tempel is vrij toegankelijk. Het begint stipt om 20.00 uur en is afgelopen rond 20.45 uur. Voor diegenen die dat willen is er aansluitend nog tijd voor een kop koffie of thee en  een goed gesprek.

Men wordt verzocht zo mogelijk een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De toegang is vrij.

Klik op de plaats voor de juiste datum en het bezoekadres.