Leven en dood

Activiteit type: 
Bezinningsbijeenkomst
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Is leven absoluut en is dood absoluut? Of is er sprake van een grote cirkelgang, zoals zoveel hier op aarde een kringloop doormaakt? Betekent de dood, dat er eens opnieuw leven zal zijn?

Tijdens de bezinningbijeenkomst zullen niet alleen vragen gesteld worden. Er zullen antwoorden gegeven worden, die gebaseerd zijn op de spirituele schat, waaruit in de School van het Gouden Rozenkruis wordt geput.

 

Rozenkruisers zijn zich bewust van een opeenvolging van mensenlevens. Zij weten, dat de mens steeds opnieuw een kans krijgt tot ontplooiing van zijn innerlijke kern. Niet dat de mens als de persoonlijkheid, die hij was, terugkeert op aarde. Het is immers onmogelijk dat die unieke samenstelling van genen nog een keer tot stand komt. Maar wel is er steeds een nieuwe persoonlijkheid, die verbonden wordt met de innerlijke, onsterfelijke kern van een voorgaande incarnatie. En eens zal iemand zich bewust worden van die innerlijke kern en haar tot ontplooiing brengen, zodat zij terug kan keren naar de onstoffelijke sferen, waar zij thuishoort.

 

Deze bezinningsbijeenkomst vindt plaats in de tempel van het centrumgebouw van het Rozenkruis om 20.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Men wordt verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn. De toegang is vrij.

 

Klik op de plaats voor de juiste datum en het bezoekadres.