Leven en dood

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Leven en dood - de integriteit van het menselijk lichaam

Waarom leef ik op aarde? Heb ik hier een opdracht? En welke rol speelt mijn lichaam hierin? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er met mijn bewustzijn? Als geboorte, leven en dood betekenisvol zijn, hoe ga ik dan om met praktische en ethische dilemma’s over mijn leven en levenseinde, zoals bijvoorbeeld orgaandonatie? 

De vraag naar gezonde, levende menselijke organen is groter dan het aanbod. Daarom wordt er in Nederland jaarlijks een campagne gevoerd om mensen aan te sporen zich te laten registreren als orgaandonor: de donorweek. Het doel daarvan is dat zoveel mogelijk mensen schriftelijk toestemming geven dat tegen het einde van hun leven hun organen uit hun lichaam verwijderd mogen worden zodat deze kunnen worden hergebruikt in zieke medemensen die graag een  gezond orgaan willen ontvangen.

Bezwaren tegen orgaantransplantatie worden door belanghebbenden nogal eens toegeschreven aan niet goed geïnformeerd zijn en aan irrationeel denken. Is dat terecht? Kunnen we gevoelsmatige, intuïtieve en spirituele argumenten zomaar negeren? Wat is de visie van het Rozenkruis ten aanzien van het stervensproces en de integriteit van het menselijk lichaam? Op deze lezing-avond kunnen deelnemers met de spreekster in gesprek gaan over dergelijke vragen.