Mens, wat bezielt je toch?

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Een gesprek over zorg voor de ziel en de relatie ziel en geest.

 

Als mensheid verwaarlozen we massaal de ziel. Veel problemen waarmee we te kampen hebben zijn direct of indirect het gevolg van het ontkennen en negeren van dit meest wezenlijke aspect van onszelf en onze medemensen. In de wereld zijn talloze krachten werkzaam die ons afhouden van zorg voor onze zielen. Toch is er alle reden voor hoop. De menselijke persoonlijkheid heeft zich in de achter ons liggende tijdperken zodanig ontwikkeld dat het ziele-aspect nu in velen ontwaakt, werkzaam wordt en groeit.

 

Op een dieper niveau is alles met alles verbonden. De veelheid die we voortdurend ervaren, komt voort uit de eenheid. Als mens zijn we geroepen om een levende verbinding te zijn tussen de eenheid en de veelheid door zelf een eenheid te worden van geest, ziel en lichaam.