Met aandacht en liefde

Activiteit type: 
Thema-avond
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

In het kader van de maand van de spiritualiteit: Met aandacht en liefde - leven vanuit de Bron

Luister met aandacht, o strever naar het rechtmatige erfdeel…
Heb aandacht, want het ligt allemaal binnen handbereik.
Heb aandacht, want  het ligt allemaal binnen het hart-bereik.
Dit ene leven is toereikend om dit alles te bereiken.
Je hoeft alleen maar terug te keren naar je in-eigen oorsprong.
Je hoeft alleen maar terug te gaan naar de bron in je hart.
De bron, die in oude geschriften werd genoemd: “Je eerste liefde”.

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis organiseert in januari 2019 op meerdere plaatsen in Nederland de inspiratiebijeenkomst ‘Met aandacht en liefde - leven vanuit de Bron’. Deze sluit aan bij het thema van de maand van de Spiritualiteit 2019: met aandacht. De bijeenkomst duurt maximaal twee uur en wordt opgebouwd uit drie delen die bestaan uit een korte inleiding, een muzikaal intermezzo en een gedachtewisseling. 

In alle grote wijsheidstradities is het beeld aanwezig dat er één bron is van leven, wijsheid en liefde. Deze bron heeft vele namen: de Ene, de Onkenbare, Tao, Brahma,  Schepper, Vader-Moeder, God. De School van het Gouden Rozenkruis – internationaal bekend als het Lectorium Rosicrucianum – wordt gevormd door mensen die deze bron in zichzelf en in al het geschapene ontdekken, zich er door laten voeden en veranderen, en die dit geluk graag met anderen willen delen. Deelname aan de inspiratiebijeenkomst is een uitstekende voorbereiding op deelname aan de 9-delige cursus ‘Rozenkruis en Gnosis’ die in januari 2018 in 15 plaatsen in Nederland van start gaat. 

Aanbevolen boek bij het thema: ‘De stem van het rozenhart - woorden uit de tempel’. Dit boek is samengesteld uit toespraken die bij verschillende gelegenheden in tempels van het Gouden Rozenkruis werden gehouden. Het gaat om woorden die universeel zijn en die appelleren aan een, mogelijk nog onbestemd verlangen. Zij geven een impuls van herkenning; zij geven indrukken en inzichten weer die zijn opgedaan op de weg van wezenlijke verandering en vrijmaking van de mens en zijn bewustzijn. En, af en toe, op bijzondere momenten klinkt daar een ander, ongedacht leven in door, dat een weldaad is voor het stil geworden hart.