Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, jezelf en de samenleving transformeren

Activiteit type: 
Inspiratieavond
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Jezelf en de samenleving transformeren. 
Wat verstaan we onder transformatie van de mens en van de samenleving? 
Welk beeld hebben we van de mens, de wereld en God of het goddelijke? 

André de Boer verzorgt een lezing nav zijn nieuwste boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren. Als je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en voor jezelf dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van innerlijke vernieuwing.  Zodra je gaat leven vanuit de Ene Bron, openbaart zich een innerlijk weten dat kan leiden tot een vervullend leven dat bijdraagt aan wereldwijde geestelijke bewustwording en vernieuwing.

Dit is kortweg de boodschap van de bevrijdende impuls van het Rozenkruis die sinds de renaissance waarneembaar is in de samenleving. Die boodschap wordt steeds weer opnieuw geformuleerd en uitgedragen aan de hand van onvergankelijke principes op een manier die aansluit bij de tijdgeest, de cultuur en de omstandigheden.

Tijdens zijn interactieve lezingen ‘Jezelf en de samenleving transformeren’ bespreekt André de Boer wat het Rozenkruis is, wil en doet aan de hand van zeven kernwoorden. Ook gaat hij in op zeven eigenschappen van fakkeldragers van het Rozenkruis. Laat je door de fakkeldragers inspireren, maar volg hen niet. Zoek wat zij zochten, en je zult vinden!