Mysteriën en symbolen van de ziel

Activiteit type: 
Boekbespreking
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Informatie over het boek

DEZE ACTIVITEIT IS VOLGEBOEKT

Als mensheid verwaarlozen we massaal de ziel. Veel problemen waarmee we te kampen heben zijn direct of indirect het gevolg van het ontkennen en negeren van dit meest wezenlijke aspect van onszelf en onze medemensen. In de wereld zijn talloze krachten werkzaam die ons afhouden van zorg voor onze zielen.
Toch is er alle reden voor hoop.

Deelnemers worden verzocht voorafgaand aan de eerste bijeenkomst hoofdstuk 1 te lezen, zowel spirituele tekst 1 als beschouwing 1
De koffie staat gereed vanaf 9.30 uur.

12-09  Leven vanuit eenheid
26-09  Ontstijgen aan dualiteiten
10-10  De drie graden van de ziel verbinden
24-10  Ontwikkelen in de vier werelden 
07-11  De vijf denktoestanden besturen
21-11   Vernieuwen door de zes emanaties
05-12  De zeven gouden sleutels hanteren
19-12  Het achtvoudige pad uitdragen

9e bespreking Werken met de negen geestelijke gaven op een nader te bepalen datum in jan 2020