Mysteriën van god, kosmos, mens

Activiteit type: 
Cursus
Kosten voor activiteit: 
€25,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

De vraag of God bestaat is niet zo belangrijk, want het is evident dat er een oerbron is waaruit alles voortkomt, die alles voedt en waartoe alles terugkeert. Veel belangrijker is de vraag of jij werkelijk bestaat. Het werkelijke in je – dat wil zeggen het onsterfelijke en goddelijke in je – slaapt misschien nog, maar het kan ontwaken en groeien als je in je dagelijkse leven een weg van spirituele bewustwording en vernieuwing gaat.

 

Oriënteer je op die universele inwijdingsweg door deel te nemen aan de vijfdelige cursus ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’. Deze is gebaseerd is op het gedachtegoed dat wordt toegeschreven aan de legendarische Egyptische wijze Hermes Trismegistus. De cursusbijeenkomsten duren 2 uur en bestaan uit een inleiding en een gedachtewisseling daarover. Ze worden verzorgd door een klein team van cursusgevers die zijn aangesloten bij de School van het rozenkruis.

 

Het gaat hier om module 36 van de cursusreeks ‘De innerlijke bron’. Vier cursusbijeenkomsten vinden plaats in meer dan tien plaatsen in gebouwen van de School van het Rozenkruis. De vijfde en afsluitende bijeenkomst is landelijk en wordt gehouden op zondagmiddag 18 november 2018 in het J. Van Rijckenborgh-centrum in Haarlem.

 

Deze cursusmodule sluit aan bij het gelijknamige gratis online-programma en bij het nieuwe boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens (verschenen op 1 september 2018), maar kan ook onafhankelijk worden gevolgd. Er is geen speciale voorkennis nodig.

Aangezien de cursussen worden verzorgd door vrijwilligers, kunnen de kosten voor deelname laag worden gehouden: slechts 25 euro voor alle vijf cursusbijeenkomsten, inclusief koffie/thee en syllabus. Dit bedrag kan contact worden voldaan op de eerste cursusbijeenkomst.

 

1. Nieuw bewustzijn

 • Wat is de aard van de mysteriën?
 • Welk oer-verlangen blijft er over als andere verlangens vervuld ?
 • Met welke sleutel kunnen de mysteriën worden ontsluierd?

 

2. God ervaren

 • Wat is de relatie tussen zelfkennis en kennis van God?
 • Hoe wordt je ontvankelijk voor het goddelijke?
 • Wat is transfiguratie?

 

3. De kosmos beleven

 • Wat is de plaats van onze wereld in het heelal?
 • Hoe verhouden wij ons tot het universum?
 • Hoe kan de mens als microkosmos worden hersteld?

 

4. De mens bezielen

 • Hoe wordt de mens een zoeker en hoe een vinder?
 • Wat is het belang van leer en van sfeer?
 • Welke kenmerken heeft een inwijdingsweg?

 

5. Landelijke afsluitende bijeenkomst op zondagmiddag 18 november in Haarlem. Het onderwerp en het programma worden in een later stadium bekend gemaakt aan de deelnemers.

 

Klik op de gewenste plaats voor de exacte datums.