Mysteriën van toen voor nu

Activiteit type: 
Inloopochtend
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Inwijdingswegen door de eeuwen heen.

  • Waarom zijn er inwijdingswegen?
  • Waardoor worden de mysteriën gekenmerkt?
  • Wat wordt onderwezen in de mysteriën?
  • Hoe gaan mysterieleerlingen de mysterieweg?
  • Wat kunnen wij nu met kennis over de mysteriën van toen?

Dergelijke vragen komen aan de orde op 20 (gratis) inloopochtenden in 2019 in het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem.  De inleidingen (die apart bezocht kunnen worden) worden verzorgd door sprekers die zijn aangesloten bij de School van het Gouden Rozenkruis.

2e en 4e dinsdag van de maand (gratis/vrijwillige bijdrage) 10.00 –11.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)  

08 –  01   De Egyptische mysteriën
22 –  01   De Griekse mysteriën
12 – 
02   De hermetische mysteriën
26 – 
02   De oerchristelijke mysteriën  
12 –  03   De neoplatoonse mysteriën
26 – 
03   De manichese mysteriën
09 – 
04   De Romeinse mysteriën
23 – 
04   De Keltische mysteriën
14 – 
05   De oud –  Ierse mysteriën
28 – 
05   De Noordse mysteriën
11 – 
06    De graalmysteriën
25 – 
06   De mysteriën van bogomielen en katharen
VAKANTIE
10 – 
09  De mysteriën van christelijke mystici
24 –  09  De mysteriën van soefi’s
08 –
10   De mysteriën van de alchemie
22 –
10   De mysteriën van de kabbala
12 –
11   De mysteriën van het rozenkruis
26 –
11   De theosofiische en antroposofische mysteriën
10 – 12   
De maçonnieke mysteriën (hier wil ik meer over lezen)
24 – 12   De nieuwe mysteriën