Mythische dieren, oerbeelden van zieleleven

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Mythische dieren fascineren. Waar komen zij vandaan? Hoe zijn zij ontstaan? Wat is hun betekenis? Roepen zij niet in onze herinnering een mogelijke andere wereld op – een andere kant van ons leven – waar onze dromen vandaan komen, waar verlangens leven die we onmogelijk achten. Verwoorden zij niet onuitsprekelijke ervaringen? Zij raken aan ‘iets’ fundamenteels, iets wat wezenlijk is, wat met waarheid te maken heeft, die ‘buiten de tijd’ ligt, die we mogelijk als kennis of gnosis aanwezig in het hart kunnen aanduiden.

Auteur Ankie Hettema-Pieterse verzorgt de lezing naar aanleiding van haar nieuwe boek De Paradijsvogel en andere mythische dieren – oerbeelden van zielenleven . Wie volgen wil het hart, wie met het hart wil leren zien in de onpeilbare werkelijkheid die de eeuwigheid is, moet het verstand overgeven aan de wijsheid van het hart. Want daar leven, ja leven werkelijk de zielekrachten die leiden tot geestbinding, die leiden tot kosmisch albewustzijn.

Het beeld van een mythisch dier voor ogen houden geeft een bepaald levensgevoel, geeft levensrichting, kan levensbepalend zijn. Daarom, volg de eenhoorn in haar gerichtheid, de zwaan in haar zuiverheid, de hinde in haar lichtheid, kom de gespletenheid van de sfinx te boven, ken de kracht van het verlangen van de paradijsvogel en laat de vleugels van de ziel, de duif en de adelaar, de geest vinden.