Nieuw licht op Leonardo da Vinci

Activiteit type: 
VU-cursus
Kosten voor activiteit: 
€56,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Op donderdag 2 mei 2019 is het de 500ste sterfdag van Leonardo da Vinci.
De Da Vinci Code kennen betekent nog niet dat we de code hebben om Da Vinci te kennen. Neem alleen al het eenvoudige feit dat hij de “Mona Lisa” overal waarheen hij verhuisde met zich mee nam en dat hij het nooit als voltooid beschouwde...Welke Leonardo da Vinci is dit?
Dick van Niekerk, Ankie Hettema en Ad de Jong laten tijdens drie lessen nieuw licht schijnen op de geniale schilder.
In de eerste les krijgt Leonardo een plaats in een breed historisch en filosofisch perspectief.
De tweede les stelt de Zeven Da Vinci Principes centraal. Componist Ad de Jong brengt hierbij ook de gelegenheidscompositie ter ore, die hij naar aanleiding van deze zeven sleutels tot het werk van Da Vinci - zelf een baanbrekend musicus - heeft geschreven.
Tijdens de derde les stellen we de belangrijkste werken van Leonardo in een historisch en esoterisch perspectief.
Het meesterwerk Het Laatste Avondmaal loopt als een rode draad door de drie lessen heen, evenals de vraag welke betekenis Leonardo nog voor ons kan hebben in deze tijd.
Na afloop van elke les ontvangen de cursisten een korte samenvatting van het besprokene.

Tevens is er een boekje beschikbaar met uitvoerige inleidingen op denken en werken van Leonardo da Vinci, van de hand van de drie docenten. (facultatief)

Inschrijving bij: de Volksuniversiteit ’s-Hertogenbsoch www.vudenbosch.nl