Open monumentendag: Het lichtfeest bij het Rozenkruis

Activiteit type: 
open dag
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Expositie Het Lichtfeest bij het Rozenkruis
zaterdag 14 september, 11.00 – 17.00 uur
zondag 15 september, 11.30 – 17.00 uur

Tijdens de open monumentendagen 2019 wordt er een expositie met als titel “Het lichtfeest bij het Rozenkruis” gehouden. In de christelijke gnostiek worden de bekende verhalen over de geboorte, het leven, het sterven en de opstanding van Jezus niet primair gezien als historische verslagen. In het innerlijke christendom wordt de weg die Jezus ging vooral beschouwd en ervaren als een symbolische weergave van het proces van geestelijke bewustwording en vernieuwing. Dat proces vindt plaats in de mens die zich daaraan aandachtig wijdt vanuit inzicht en verlangen, en kan culmineren in de opstanding van de innerlijke mens; het Lichtfeest.

Het gebouw aan de Blauwehandstraat staat zaterdag en zondag open tot en met de tuin aan de Cromwielstraat. De binding van de mens met het universele leven komt tot stand via een innerlijke weg. Het is een pad dat de mysteriescholen door alle tijden heen met kracht tot de mensheid brengen. Op panelen worden mensen vermeld, die dit Lichtfeest hebben mogen ervaren, zoals Hildegard von Bingen, Meister Eckhart en Jan van Ruusbroec en worden aspecten van deze innerlijke weg belicht: het mysterie van hart (kerstmis), het mysterie van het hoofd (pasen) en het mysterie van de daad (pinksteren).

In de centrumzaal is gelegenheid iets te drinken en even rust te nemen.
Het doel van de rozenkruisers is te komen tot een wedergeboorte, zodat de huidige mens kan worden getransformeerd tot de geest-zielemens, die het oorspronkelijke levensdomein van de mens kan binnengaan.

Meister Eckhart heeft eens gezegd:
“Er is in de gehele schepping niets dat zozeer op God lijkt als de stilte.”

Wij heten u hartelijk welkom in het stille hart van Bergen op Zoom.

Verder is de esoterische boekwinkel en bibliotheek de gehele dag geopend. Deze bevindt zich in hetzelfde (monumenten)pand.