Reiken naar de eeuwigheid met Leonardo da Vinci in Enschede

Activiteit type: 
Symposion
Kosten voor activiteit: 
€5,00 

De wereldberoemde Italiaanse alleskunner Leonardo da Vinci (1452-1519) had een enorme verbeeldingskracht. Hij wist uit ervaring dat die ‘innerlijke zintuiglijkheid’ een belangrijke sleutel is tot de goddelijke oorsprong. Dat werd ook uitgedragen binnen de Platoonse Academie in Florence waarmee Leonardo in contact stond. Allen die bij de Academie betrokken waren, geven op een of andere wijze in hun werk uitdrukking aan een nieuw levensperspectief, dat wel eens omschreven wordt als ‘de lente van het Europese zelfbewustzijn’. Het is een lente die na vijfhonderd jaar nog steeds voortduurt.

2 mei 2019 was het vijfhonderd jaar geleden dat het Leonardo da Vinci op zevenenzestigjarige leeftijd stierf. Voor de School van het Rozenkruis is dat aanleiding om op diverse plaatsen een symposion te organiseren over verborgen wijsheid in het leven en in de werken van deze universele mens.

Leonardo was anatoom, architect, beeldhouwer, componist, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, schilder, schrijver,  uitvinder, onderzoeker en wetenschapper. De schilderkunst werd onder impuls van dit genie een ‘ervaringswetenschap’.

Leonardo da Vinci had nooit enige opleiding genoten, maar onderzocht en ontdekte alles zelf. Zijn genialiteit blijkt uit de talloze experimenten die hij uitvoerde: zijn kunstwerken zijn gebaseerd op vele onderzoekingen en studies. Eigenlijk is een kunstwerk nooit af, want het kan worden ervaren als een etappe naar een volgend inzicht. Mede dankzij zijn nieuwsgierigheid en voorstellingsvermogen kwam Leonardo tot verbluffende resultaten waardoor we ons vandaag nog steeds door kunnen laten inspireren. 

PROGRAMMA:

  • Dick van Niekerk: Leerling van de ervaring - een plaatsbepaling van Leonardo in zijn tijd
  • Ad de Jong: Inleiding over het nieuwe muziekstuk ‘De Zeven Da Vinci Principes’ met ondersteuning van muziek.
  • Reijnier Kloeg: Een demonstratie van Leonardo’s Organetto gebouwd op basis van zijn ontwerptekeningen.
  • Ankie Hettema: Verborgen beeldtaal in het bekende - een innerlijke reis aan de hand van Leonardo’s oeuvre. 
     

U kunt zich aanmelden voor dit symposion door overmaking van € 5,- op banknummer NL09ABNA0433667028 tnv Lectorium Rosicrucianum Enschede ovv 'symposion'. 
U kunt ook aan de zaal betalen, maar vol=vol.

SYMPOSIONBUNDEL
Het boek ‘Leonardo - geniale alleskunner hartstochtelijk op zoek naar de lente van de geest’,  is een uitgave in de Symposionreeks van Rozekruis Pers. Kosten: € 12,50 .