Rembrandt, de sensatie van licht

Activiteit type: 
Symposion
Kosten voor activiteit: 
€15,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Rembrandt in het krachtcentrum van de 17e eeuw getuigde in beeld van de geweldige spirituele kracht en innerlijke rijkdom die in de 7 provinciën zich vrijmaakte en zich tot in het heden voortzet en uitbreidt. In Rembrandt ontmoeten we een grootheid die een leven lang getuigde van een Licht anders dan het ons bekende licht: innerlijk Licht. 

Hij was een rusteloze zoeker, die scheppend en alchemisch, het wezen van de dingen zocht te verbeeldenHet hele oeuvre van Rembrandt weerspiegelt zijn geconcentreerde gerichtheid op het mysterie van het Licht dat in de mens zich zoekt uit te drukken, en dat als een goddelijke gave tót de mensheid komt om in de mens de herinnering  te wekken aan een  groter en weidser leven dan een bestaan dat is onderworpen aan de natuur-wetmatige loop der dingen en verschijnselen. 

De kosten zijn inclusief een vegetarische lunch.

Opgave kan op één van de volgende manieren:

  • aanmeldingsformulier hiernaast 
  • e-mail     lrcboz@live.nl of
  • telefoon  0165-564881 of 06-20442613

PROGRAMMA

10.00: ontvangst met koffie en thee

10.30: welkomstwoord Ingrid Vrolijk

10.45: lezing door Jur Bersee

11.35: muziek

11.40: pauze

11.50: workshop door Fabienne Vanhoorde & Eric Op ‘t Eynde

12.40: muziek

12.45: dagvoorzitter Ingrid Vrolijk

12.50: lunch

13.50: muziek

13.55: dagvoorzitter Ingrid Vrolijk

14.00: lezing door Gerard Olsthoorn

14.40: muziek

14.45: uitwisseling

15.15: muziek

15.30: afsluiting door dagvoorzitter Ingrid Vrolijk

15.30 -16.00: koffie en thee

 

Leiden in de tijd van Rembrandt:     Jur Bersee

Leiden was in de tijd van Rembrandts jeugd een bruisende stad. Na de bevrijding in 1574 door de watergeuzen werd aan Leiden de eerste protestantse universiteit van de Noordelijke Nederlanden geschonken door Willem van Oranje, met als motto:  tot een vast stuensel ende onderhoudt der vryheyt.

Sinds 1575 ademde de stad door en door wetenschap, omdat vele geleerden uit heel Europa naar Leiden kwamen. Daar kwam bij dat de stad veel  vluchtelingen “om het geloof” opnam, die met hun beroepskennis de stad ook kwamen verrijken; een enorme stimulans voor een stad die door het beleg van de Spanjaarden door hongersnood en de pest een derde deel van haar bevolking had verloren.
In deze stimulerende en bruisende atmosfeer groeide Rembrandt op.
Zet Rembrandt nu in de Leidse binnenstad (volgens een biograaf), en hij zal feilloos de weg vinden naar de Weddesteeg (geboorteplek), de Latijnse school, de Universiteit en de Langebrug 68, waar hij de eerste schilderlessen kreeg.

Graag nemen we u mee langs genoemde plaatsen aan de hand van foto’s en teksten.

Rembrandts vormgeving van het licht:
Eric Op ’t Eynde & Fabienne Vanhoorde

Schilderijen als spiegel voor de ziel                  
Licht zie je enkel in zijn gedeeltelijke reflectie of als het door breking wordt opengevouwen in de kleuren van een regenboog.

De 17de eeuwse Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn kan gezien worden als een prototype van de mens die worstelt met het vormgeven van licht. Niet alleen met de lichtval op zijn doeken maar ook met het licht dat hij binnen in zich herkent.
Rembrandt vertelt van de eigen innerlijke strijd in zijn relatie tot het licht en duister in zijn persoonlijke levenslot, doorheen zijn serie zelfportretten.

In elk zelfportret kijkt hij zichzelf in de ogen, in de ziel en beeldt af wat hij daar ziet.

Wij stellen u een dialoog voor rond de vraag:
‘Hoe geven we het licht nu vorm in ons eigen leven?
We doen dat aan de hand van enkele van Rembrandts werken.

Rembrandt, verbeelder van dé Mens:    Gerard Olsthoorn

Rembrandt in het energetische centrum van het 17e eeuwse leven getuigde in beeld van de geweldige spirituele kracht en innerlijke rijkdom die in de 7 provinciën zich vrijmaakte en tot in het heden zich voortzet en uitbreidt. 
In Rembrandt ontmoeten we een grootheiddie een leven lang getuigde van een ander Licht  dan het ons bekende licht:  Innerlijk Licht. 
Hij was een rusteloos arbeidende mens die scheppend en alchemisch, het wezen van de dingen zocht te verbeelden

Het hele oeuvre van Rembrandt weerspiegelt zijn geconcentreerde gerichtheid op het mysterie van het Licht dat zich in de  duisternis’ zoekt uit te drukken, en als een goddelijke gave tót de mensheid komt om in haar de herinnering  te wekken aan een  groter en weidser leven dan een bestaan dat is onderworpen aan een natuur-wetmatige loop van de dingen en verschijnselen.