Rozenkruis en Gnosis, een innerlijke verkenning

Activiteit type: 
Verkenningen
Kosten voor activiteit: 
€50,00 

Wie zijn wij? Wat is onze ware identiteit? Waar liggen de wortels van ons bestaan? Tijdens de verkenningen trachten we ons eigen wezen te doorgronden met behulp van de gnostieke wijsbegeerte.

Gnosis wordt wel verklaard als de diepere kennis in mens, wereld en godsdienst, die leidt tot inzicht. In gnostieke geschriften wordt gezegd: Gnosis is een kracht of een licht dat niet voortkomt uit de ons bekende natuur, maar uit de goddelijke liefde. Gnosis maakt zich kenbaar aan hen die daarvoor ontvankelijk zijn.

Tijdens de eerste 8 bijeenkomsten, (de negende zal plaatsvinden op het conferentieoord Renova te Bilthoven zaterdag 1 februari 2020) gaan we op zoek naar de bron van het leven en naar de eigen spirituele identiteit. Zo'n zoektocht is een weg van verkenning, van ontdekking en van verwondering.

klik hier voor de folder betreffende deze activiteit.

Thema’s die besproken worden zijn:  

  • De mens is meer dan zijn fysieke verschijning!
  • De tweevoudige mens: sterfelijk naar deze natuur, maar goddelijk naar zijn geestelijke natuur.
  • Wat wordt er in dit kader bedoeld met de overbekende termen: lichaam, ziel en geest ?
  • Bestaat reïncarnatie en zo ja: wat reïncarneert er dan en waartoe?
  • Waar staat de wedergeboorte van de ziel voor op haar weg naar transfiguratie, de uiteindelijke verbinding met de Geest?
  • Hoe vindt de mens het voor hem bedoelde pad van geestelijke wording in een tijd die gedomineerd wordt door snel wisselende en intensieve materiele ontwikkelingen, waardoor wij de onbekende helft van onszelf vergeten zijn!

Kosten : € 50,- inclusief informatiemap en de kennismakingsdag op Renova met lunch.
Voor meer informatie: 023-5186185 tijdens kantooruren  di t/m vrij of middels het contactformulier.

Klik op de plaats van uw keuze.