Soefiwijsheid voor deze tijd

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Als we aan de mens een bewustzijnskern toeschrijven die hem/ haar in staat stelt tot een transformatie van heel zijn bezieling, dan treffen we bij de soefi’s een uitgelezen voorbeeld. Soefisme wordt wel omschreven als de mystieke tak van de islam, maar er is hier geen sprake van een bepaalde stroming (-isme), en ook valt transformatie niet samen met mystiek. De soefi getuigt zeker van de goddelijke nabijheid, echter in die zin dat de mens in god ontwaakt en zijn/haar ware Zelf tot realisatie komt.                      

Door transformatie verdwijnt alle dualiteit in het leven, ook tussen god en mens. Niet alleen als een mystiek opgaan in een verheven werkelijkheid, maar als een waar zelf-bewustzijn, als een opengaan van het innerlijk oog.  
Ibn ‘Arabi: ‘De ziel ziet dat zij Hem alleen bemint dóór Hem, niet vanuit zichzelf. Dus Hij is het die zichzelf liefheeft. De ziel schouwt Hem in elk wezen, d.m.v. Zijn ware oog. Hij is de minnaar en de geliefde, de zoeker en de gezochte.’  

Transformatie betekent voor de soefi dat god in de mens elk moment een nieuw ‘zelf’ schept. Hoewel we de hoogtepunten van deze wijsheid rond de 12e eeuw situeren, is deze visie op het ‘zelf’ uiterst (post)modern. Ongetwijfeld zullen de verschillende uitspraken die worden geprojecteerd momenten van herkenning oproepen.