Tao lezing 2: Drie tijdloze schatten in het hart

Activiteit type: 
Lezingcyclus
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

De drie tijdloze schatten worden werkzaam in de mens die zich openstelt voor Tao. De mens op de koninklijke weg zuivert zijn hart van alles wat Tao belemmert. Hij beoefent het wei wu wei: doen het niet-doen. Dit houdt in: afleren om zoveel op zichzelf en het eigenbelang gericht te zijn, verminderen van de begeerten. De drie schatten waar Lao Zi op doelt kunnen dan niet in hun tegendeel veranderen.

Dit is de tweede van de drie lezingen van de serie ‘De koninklijke weg in Tao’ die Elly Nooyen in Utrecht verzorgt. Zij bestudeerde de Daodejing in het klassiek Chinees en is auteur van de boeken ‘Hart voor Tao’ en ‘Mysteriën van Tao en de Daodejing’. De lezingen vormen één geheel, maar kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden gevolgd.

Tijdens elke lezing draagt de spreekster drie maal een korte tekst over, vaak met uitleg aan de hand van een tekening. Na elk gedeelte is er muziek om het besprokene te laten bezinken. Daarna volgt een gedachtewisseling met de deelnemers in de zaal.