Tao lezing 3: Transformatie en innerlijke alchemie

Activiteit type: 
Lezingcyclus
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

De kracht van Tao stort zich in een uitgaande stroom uit in de wereld van de polariteiten waardoor de tienduizend dingen zich ieder naar hun eigen aard kunnen ontwikkelen. Wanneer zij tot de uiterste grens van hun mogelijkheden zijn gekomen, keren zij terug in de ingaande stroom tot in Tao. De koning krijgt de raad om zich door ‘niet doen’ te voegen in de teruggaande beweging van Tao. Daarbij transformeert het volk -  symbool voor het lichaam – als vanzelf.

Dit is de derde van de drie lezingen van de serie ‘De koninklijke weg in Tao’ die Elly Nooyen in Utrecht verzorgt. Zij bestudeerde de Daodejing in het klassiek Chinees en is auteur van de boeken ‘Hart voor Tao’ en ‘Mysteriën van Tao en de Daodejing’. De lezingen vormen één geheel, maar kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden gevolgd.

Tijdens elke lezing draagt de spreekster drie maal een korte tekst over, vaak met uitleg aan de hand van een tekening. Na elk gedeelte is er muziek om het besprokene te laten bezinken. Daarna volgt een gedachtewisseling met de deelnemers in de zaal.