Weg in Tao, de kunst van innerlijke alchemie

Activiteit type: 
Lezing
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

De oude taoïsten zeiden dat wij leven in een wereld die begrensd is door tijd en ruimte; een tijdelijke wereld. Maar deze wereld is niet de enige werkelijkheid.  Zij maakt deel uit van een oneindig groot veld van bewustzijn. We zouden dit kunnen vergelijken met ons gezichtsvermogen: we zien maar een minuscuul klein deel van het gehele elektromagnetisch spectrum. De tijdelijke wereld ligt ingebed in een veld van ‘zijn’ dat oneindig is.


Toch ervaren wij dit niet als zodanig. Dat komt omdat we als het ware het zintuig missen, om ons van dit oneindige veld bewust te worden. We liggen gevangen binnen de beperkingen van ons bewustzijn. Dit is niet alleen afgestemd op de wereld van ruimte en tijd, maar daarbinnen vooral op onze zeer persoonlijke voorkeuren, verlangens, en gedachten. We hebben dan ook een andere afstemming nodig. Maar deze bestaat niet uit méér van wat ons persoonlijk aanstaat, want dit vormt immers de beperking van de bandbreedte, maar juist van minder van op onszelf gerichte belangen. Het gaat in feite om een vorm van zelfbevrijding.
Deze bevrijding vindt plaats door een proces van grote verandering; dit wordt door de taoïsten: ‘innerlijke alchemie’ genoemd. De basis daarvan is het alomtegenwoordige, dat wat zowel de gehele bandbreedte omvat, alsook er bovenuit stijgt. TAO. Deze avond gaat over wat dit in de praktijk betekent. Daarbij zal er ruimschoots gelegenheid zijn tot uitwisseling.  

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee.