Zij/Hij: Oorsprong en Toekomst

Activiteit type: 
Thema-avond
Kosten voor activiteit: 
€0,00 

Activiteit heeft reeds plaatsgevonden

Thema-avond in het kader van de landelijke ‘Maand van de Geschiedenis’. 

In mythes is sprake van een androgyne mensvorm, waarin het mannelijke en vrouwelijke is verenigd in een energetische eenheid van leven en zijn. Vervolgens wordt in deze verhalen verteld hoe de geslachten zich scheidden en er vanuit de eenheid een tweeheid  ontstond. 
Veel culturen schetsen in schilderijen, literatuur en muziek hoe deze verloren eenheid door  een „heilig huwelijk” hersteld kan worden. 

In de voordracht "Zij/Hij: oorsprong en toekomst" gaan we ons aan de hand van enkele voorbeelden uit de westerse cultuur in dit 'heilig huwelijk' verdiepen. Hierbij passeren o.a. Mozarts opera die Zauberflote en de Alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis de      revue. In hoeverre is hier sprake van louter mythe of bestaan er bouwstenen voor een toekomstige psychische samensmelting van het mannelijke en vrouwelijke in mensen als werkelijke Verlichting? Of zijn we juist sterker dan ooit gepolariseerd in mannelijke
en vrouwelijke eigenschappen? Welke roos moet in ons gaan bloeien om de geuren van volkomen mens-zijn te kunnen spreiden?