Alkmaar

Activiteitenoverzicht Rozenkruis Alkmaar 2018-2019

 

Drie gnostieke thema’s gedurende drie keer vier dinsdagavonden vormen de kern van het jaarprogramma van het centrum Alkmaar van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. De ene keer heeft een thema de vorm van een cursus, een volgend thema bestaat uit een introductieavond, gevolgd door verdiepingsavonden, afgesloten met een bezinningsbijeenkomst. Verdiepingsavonden kennen vele vormen: van gesprekavond via boek- of beeldbespreking tot workshop. De vierde dinsdag van de maand is de afsluitende avond met een bezinningsbijeenkomst. Tijdens deze bezinningsbijeenkomsten worden de opgedane kennis, ervaring en wijsheid in de tempel voor u geplaatst.


De kosten voor deelname aan deze thema-avonden bedragen € 5,00 per avond. Voor leerlingen en leden is de toegang gratis. Aan deelname aan de bezinningsbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning

Tijdens de verkenningen trachten wij ons eigen wezen te doorgronden aan de hand van de gnostieke wijsbegeerte. Gnosis wordt wel verklaard als de diepere kennis in mens, wereld en religie die leidt tot inzicht. In gnostieke geschriften wordt gezegd: ‘Gnosis is een kracht of een licht dat niet voortkomt uit de ons bekende natuur, maar uit de goddelijke liefde’. Gnosis maakt zich kenbaar aan hen die daarvoor ontvankelijk zijn.

De cursus start in januari 2019, is tweewekelijks op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 en telt negen lessen. De kosten bedragen € 50,00. Meer informatie volgt.

 

Meer informatie op www.rozenkruis.nl/alkmaar, www.stichtingrozenkruis.nl en op Facebook: Rozenkruis Alkmaar.

There are no future events.