Amsterdam

Activiteit Type Kosten Datum Adres
Zintuigen in het Soefisme Inspiratieavond €0,00  19-11-2019, 20.00u Centrumgebouw
Openheid voor een nieuw licht Kerstlezing €0,00  17-12-2019, 20.00u Centrumgebouw
Theosciopia van Jacob Böhme Lezing €0,00  18-12-2019, 20.00u Centrumgebouw